Aanmelden
images/headervolg.jpg

Wanneer u als ouder(s) geïnteresseerd bent in onze school, neem dan gerust contact met ons op. U wordt voor een informatiegesprek uitgenodigd en ontvangen door iemand van de directie die u een toelichting geeft op de gang van zaken binnen de school en de door u gestelde vragen beantwoordt.

Tevens wordt u rondgeleid door de school met eventueel een bezoekje aan de groep waar uw kind(-eren) geplaatst zullen worden. Voor meer informatie kunt u ons mailen of ons telefonisch bereiken op het nummer 038 33 18 987. Natuurlijk staat de deur van onze school altijd voor u open!

In de schoolgids treft u alvast e.e.a. aan informatie aan over onze school.