Stichting IRIS
images/headervolg.jpg

De Ontdekking maakt deel uit van stichting IRIS, een stichting voor Christelijk onderwijs. De stichting heeft een pluriform karakter, wat zijn weerslag vindt in de samenstelling van het bestuur en het personeel aan de scholen.

Bestuursleden, leerkrachten en leerlingen zijn afkomstig uit diverse protestants christelijke kerken. Op de scholen beschouwen wij het als een uitdaging om te werken aan de christelijke identiteit. Ten aanzien van vragen over Bijbel, geloof en kerk, ontmoeten bestuur, personeel en ouders elkaar in een open gesprek. De persoonlijke opvattingen spelen hierbij een rol.

Het kind staat centraal in ons denken, ons onderwijs en onze doelen.